Lab: Mikroskop och Stereolupp

obs! Förbered dig genom att titta på YOUTUBE klippen hur mikroskop och stereolupp fungerar och hur man gör ett preparat. Lärobok s. 34-35

¤ Ta med en insekt (”kryp”) eller ett annat litet djur till skolan

¤ Förbered dig hemma genom att rita av djuret så bra ni kan. Detta skall ingå i den färdiga rapporten (se Exempel nedan).


Stereoluppen:

Uppgift: Rita av ett litet djur/en insekt dels utan förstoring, dels med olika förstoringar som stereoluppen kan ge.


Figur 1. Djuret utan förstoring

 Figur 2. Djuret i 20 ggr förstoring

 Figur 3. Djuret i 40 ggr förstoring

Besvara: 1) -Ge exempel på något du kunde se med stereoluppen som du inte kunde se med blotta ögat.



Mikroskopet:

Uppgift: Rita av ett blad i olika förstoringsgrader och namnge detaljer så långt det går

¤ Gör tunna preparat! Glöm ej vattendroppe + täckglas!

¤ Börja med den minsta förstoringsgraden!

¤ Testa olika belysning! Mycket ljus => du ser färger, litet ljus => du ser kontraster



Figur 4: Blad från Vattenpest, naturlig storlek


Figur 5: Blad från Vattenpest, 50x


Figur 6: Blad från Vattenpest 125x


Figur 7: Blad från Vattenpest, 450x



Besvara:

2) -Ge exempel på något du kunde se med mikroskopet som du inte kunde se med blotta ögat.

3) -Jämför mikroskopet och stereoluppen: -Vilka är de huvudsakliga skillnaderna?



¤ Rapporten skall inlämnas senast

¤ Rapporten skall innehålla Titelsida, insektens och växtens namn på latin, svaren på de tre frågorna, de bilder du ritat av/de foton du tagit, samt funktionen hos de strukturer du ritat av.

¤ Obs! Dina avritade bilder/redovisade fotona skall förses med PILAR som pekar ut VAD det är man ser!

¤ Rapporten bör innehålla FÖRKLARINGAR till vad man ser i de avritade bilderna. -Vilka funktioner har de olika avritade sakerna?