"The Reality":-På vilka sätt (hur) blir din hjärna medveten om sin omvärld?
Svar:

¤ Genom att receptorer reagerar på inkommmande stimuli. Receptorerna gör om “stimuli” till elektriska signaler.


¤ Impulserna leds -via sensoriska nerver- till hjärnan, där de tolkas, vilket leder till att Du blir “medveten”. Obs” Impulserna kopplas om flera gånger under vägen!


yttre stimuli: värme, köld, molekyler, fotoner, tryckvågor, smärta, skallens position i förhållande till dragningskraften, unknown (?)


inre stimuli: information om senornas sträckning, musklernas pågående arbete, hjärtats rytm, blodets pH-halt, dess O2-halt och dess halt av CO2.


receptorer: I detta fall särskilda celler, “sinnesceller” som omvandlar inkommande stimuli till elektriska signaler.
obs! Det som Du uppfattar som “verklighet” är din subjektiva tolkning

OM jag kommer att konstruera ett prov på detta område så kommer jag (kanske) att fråga :


förklara varför vår verklighetsuppfattning inte nödvändigtvis stämmer överens med den faktiska (fysiska) verkligheten”.


svar:


¤ begränsningar i våra sinnesorgan gör att vi inte kan uppfatta allt i omgivningen

(vi ser inte polarisationsmönstret i rummet, vi hör inte frekvenser över 20 000 Hz, vi känner inte av jordens magnetfält, vi uppfattar inte att en tsunamivåg eller en jordbävning är på väg….)


¤ “verkligheten” uppstår i våra hjärnor. Vår tolkning/uppfattning av “verkligheten” påverkas bland annat av vårt humör, våra tidigare erfarenheter, vår nuvarande stressnivå, mm => den yttre “fysiska verkligheten” tolkas inte såsom den är!


¤ Inkommande information “sållas” INNAN den når hjärnbarken och blir till “medvetande”. Exempelvis sållar retikulära formationen i hjärnstammen bort inkommande information innan den skickas till hjärnan för tolkning. Samma sak gör celler i näthinnan , vilka bearbetar och sållar bort information innan informationen skickas vidare i synnerven, mot hjärnan.


¤ höger hjärnhalva kan SKAPA bilder som “fyller i” luckor som vänster hjärnhalva behöver för att skapa en meningsfull verklighet (vänster hjärnhalva anser att “så här BORDE det vara, rent logiskt”). Magiker och illusionister utnyttjar detta för att utföra sina “obegripliga tricks”. “The filling in effect”. Den kreativa högerhalvan kan medverka till att du omedvetet skapar “falska minnen”!


¤ Charles Bonnet syndrom: Vid blindhet/nedsatt synförmåga kan celler i primära syncentrum (“orientation cells”) , eller lite senare i “the patwhay” (celler i tinnigloben) börja skicka elektriska signaler TROTS att det INTE finns något stimuli framför ögonen!¤ ögats anatomi: https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/ogat-och-synen/


näthinnan: https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4thinna


tappar, stavar: https://www.google.com/search?q=n%C3%A4thinnans+uppbyggnad&sxsrf=ALeKk02CAaISb8kRzj7QNrQrdrovm7EG0A:1586692725359&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=o-oU8AIP_KxIuM%253A%252CihUvTcPpmxf8pM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kREkXgm_TgP7qsbZDMTVxkrUxmm7Q&sa=X&ved=2ahUKEwjSzIyC6-LoAhXOxIsKHc_eD2gQ9QEwC3oECAoQBw#imgrc=b0jVgoRtVNFrdM


flera lager av nervceller i näthinnan: (s.13 i detta dokument) http://www.regionkronoberg.se/contentassets/b8572a724fb746d49b823c5d41030ca6/mac-degen.f.ickespec.uptodate20130522a.pdf¤tolkningen av synintryck i våra hjärnor; (infero temporal cortex) https://www.youtube.com/watch?v=QwCtrUjCGYI ¤ Charles Bonnet synvillor: https://www.ted.com/talks/oliver_sacks_what_hallucination_reveals_about_our_minds?language=sv