Veckoöversikt:


v.42:

tis: prov “Mikrobiologi”

ons: lektion om vår “verklighetsuppfattning”


v.43:

tis: lab

ons: lektion: Tolkningen av synintryck i hjärnan


v.45:

tis: Fortsätter med synen, fast idag fokuserar jag på bearbetningen av inkommande information i hjärnan! (förra lektionen fokuserade jag på “bearbetning i näthinnan)

¤ HUR blir du medveten om Din omvärld?

¤ Vad är stimuli? Receptorer? Sinnesorgan?

¤ Varför behöver inte Din uppfattning av verkligheten vara samma som “den fysiska verkligheten”?


Ons:

¤ The Charles Bonett syndrome: Beskriv vad som sker i hjärnan, hur vanligt det är, samt varför inte gamlingarna berättar om det

¤ Förbereda nästa veckas lab, “Homunculus”


v.46:

tisdag:

¤ lab: Homunculus

Onsdag:

¤ Indelning av nervsystemet (Efter lokalisering, efter funktion och efter reglering)

¤ -Vad kännetecknar “bukhjärnan”? (-Var finns den? -Hur många celler ingår? -Funktion? -Betydelse?)


v.47:

tis:

¤ Indelning av nervsystemet, komplettering…

¤ Sensory substitution

¤ Höger-vänster hjärnhalva (-Vad kännetecknar de olika halvorna?)

¤ Hjärnans plasticitet (obs! två konkreta exempel på fenomenet)


v.48:

tis:

¤ helklass, kl 10-11.50, (p g a av Fysikprovet?) NI fortsätter med er undersökning “Homunculus”

(-Hur försökspersonens hjärna uppfattar dess kropp ) och bakning/kavling av deg borde kunne utföras i biologilabbet + i den sal som ni brukar ha Fysik i.


ons:

¤ Nervcellens anatomi och funktionv. 51:

prov, “Hjärnan”, tisdag kl 12.30 i aulan