Tarmfloran och hälsa


¤ https://www.youtube.com/watch?v=b4CBy0uVqRc

1) -Hur många olika arter bakterier ingår i vår “normalflora?

2) -Hur påverkas närminnet /inlärning hos möss om man slår ut deras tarmbakterier? (mekanism!)

3) -Hur påverkades kroppskonstitutionen hos en mamma som fick sin dotters tarmbakterier?

4) -Hur påverkar tarmbakterier beteendet hos oroliga/utåtriktade möss?

5) -Hur kan sammansättningen av tarmbakterier påverka autism hos småbarn? (mekanism!)https://tv.nrk.no/serie/viten-og-vilje/2017/DMTV23002117/avspiller (intro; första minuten + "soppan + sonden": 4.30 min + ADHD och tarmfloran: 13 min->)

6) Vad lider den unge Vegard av? -Hur tänker man påverka sammansättningen av hans tarmbakterier ?

7) Vad lider den trevliga Josefine av? -Hur tänker man påverka sammansättningen av hennes tarmbakterier ?
¤ fler artiklar om tarmfloran/autism och ADHD:

http://www.svd.se/kan-bakterier-lindra-adhd-symtom


https://newsvoice.se/2017/01/propionsyra-tillsats-autism/