Mål:


¤ Kunna ge flera olika förklaringar till VARFÖR den verklighet som vi uppfattar som “verklig” inte nödvändigtvis är samma som “den verkliga verkligheten” (den fysiska verkligheten)!


¤ Kunna redogöra för “ögats konstruktion och funktion”. Från detektion av stimuli till tolkning av synintrycken i hjärnan


¤ Kunna redogöra för begreppet sensory substitution! Ge konkreta exempel och förklara hur “omprogrammeringen av hjärnan” går till!


¤ Kunna (i detalj!) beskriva vad som avgör en persons reaktionstid när den (seende!) fångar en fallande linjal!


¤ Kunna förklara hur vi blir medvetna om vår omvärld (“verklighetsuppfattning”) genom att använda adekvata uttryck.


¤ Kunna redogöra för “the Charles Bonnett syndrome”: -VAD sker i hjärnan? -Hur vanligt är det?