Mål, Mikrobiologi

glöm inte att kolla lektionsanteckningar! Labbar ingår förstås.Du skall kunna:

¤ Rita upp en bakterie och visa hur den är uppbyggd


¤ Kunna jämföra uppbyggnaden (likheter och skillnader) hos bakterier och eukaryota celler (växt-, djur- & jästceller)


¤ På ett pedagogiskt sätt kunna visa storleksförhållande mellan virus, bakterier och eukaryota celler


¤ Bra och dåligt med bakterier: https://www.youtube.com/watch?v=g6bZqWJbvss + läxa!


¤ klassifikation av bakterier: -VARFÖR är det viktigt och hur går det till https://www.youtube.com/watch?v=8IJRzcPC9wg


¤ Gramfärging: -Hur går det till praktiskt? -Vad sker i bakterien under processen? (cellulärt/molekylärt)

https://www.youtube.com/watch?v=Jvo6IGKTvxA


¤ antibiotika:

-Vad är?

-Hur fungerar antibiotika? (mekanismer)

-Vad är bredspektrum-, resp. smalspektrumantibiotika? (fördelar/nackdelar)

-Vad är probiotika? (Hur skiljer sig probiotika från antibiotika?)

-varför funkar inte antibiotika på virus?


¤ överföring av genetisk information: -Hur kan bakterier överföra information mellan varandra? (tre mekanismer)


¤ antibiotikaresistens: -Varför har vårt samhälle ett problem med antibiotiakresistens?

-Orsaker? Ge exempel på "bakteriers motvapen" mot antibiotika. Begreppen "plasmid" och "selektionstryck".


¤ biofilm:

-Beskriv/karakterisera fenomenet! -Vad kännetecknar "biofilm"?

-Varför bildar bakterierna biofilmer?

-Varför är det viktigt att känna till fenomenet?


¤ Tarmbakterierna och hälsan:

-Ge exempel på VAD tarmbakterierna kan påverka (beteende/hälsa) hos möss och människor

-Ge tre exempel på "mekanismer" för HUR tarmbakterierna kan påverka vad som sker uppe i hjärnan

-Ge tre exempel på hur sammansättningen tarmbakterierna kan påverkas/manipuleras.


¤ Immunitet:

-Ge fem exempel på HUR man kan få immunitet.

-Du skall kunna jämföra de olika metoderna med varandra m a p fördelar och nackdelar

-antikroppar: -Vad är? -Var finns de? -Hur skyddar de mot "fiender" (bakterier/virus)?


¤ virus (allmänt)

-Vad är virus?

-Hur fungerar virus?

-Hur är virus uppbyggt? -Storlek?¤ Influensavirus:

-Uppbyggnad/karakterisering: -Hur är influensaviruset uppbyggt? -Hur skulle man kunna bekämpa det?


-Varför måste man vaccineras mot säsongsinfluensan på nytt varje år?

-Varför funkar inte vaccinet till 100%?

-Hur många svenskar dör per år i säsongsinfluensan? -Samhällskostnad?

Svininfluensan: -När skedde denna pandemi? -Vilken virusvariant orsakade pandemin? -Varför fick ungdomarna narkolepsi?

-spanska sjukan: -När skedde denna pandemi? -Vilken virusvariant orsakade pandemin? -Hur många dog?


HIV/AIDS:

¤ Uppbyggnad/karakterisering: -Hur är HIV-viruset uppbyggt?

¤ -Hur går det till när HIV infekterar sin värdcell? Beskriv så noga du kan genom att använda dig av adekvata termer!

¤ -Vad gör kroppens T-celler? (lärobok s. 176)

¤ -Vad sker i kroppen vid en infektion av HIV-virus? (lärobok s. 185)

¤ -Hur fungerar bromsmediciner mot HIV?


Jäst:

¤ -Hur är jästcellen uppbyggd? Skillnader / likheter med bakterier-, växt- och djurceller?

¤ -Hur förökar sig jästceller? -Vad blir de cellulära svaren när a- faktorna bilder till receptorna på alfa-cellens yta?

¤ -Vad kan man ha jäst till?