Höger-vänster hjärnhalva:


Vad vet vi? (s.223)


¤ Höger hjärnhalva styr vänstra delen av kroppen!


¤ vänster hjärnhalva styr högra delen av kroppen!


¤ De båda hjärnhalvorna kommunicerar med varandra via 300 miljoner nerver som löper i hjärnbalken. De utbyter alltså mycket information!


¤ De båda hjärnhalvorna har “olika personligheter”, de “jobbar med olika saker”.


¤ Vänster hjärnhalva:den analytiska hjärnhalvan”, språk, logik, matematik, ordnande i talföljder, kategorisering, strukturer, detaljer, regler, strategier, rationalitiet, (ev: kroppsuppfattning, uppfattning av kroppens och “JAGETS” gränser?)


¤ höger hjärnhalva: “den konstnärliga hjärnhalvan”, mönster, former, helheter, fantasi, kreativitet, intuition, känslan av samhörighet, rumsuppfattning, musik och bildseendeTesta Dig själv!

¤ Ett fjantigt test (enligt vilket lärare Lissel styrs av vänster hjärnhalva)

https://www.obsid.se/livsstil/vilken-hjarnhalva-ar-dominant-testa-sjalv/


¤ Ett lite mindre fjantigt test (enligt vilket lärare Lissel domineras av höger halva)

http://braintest.sommer-sommer.com/en/
¤ Youtube-klipp med lilla Cameron: https://www.youtube.com/watch?v=2MKNsI5CWoU

-Vad händer med lilla Camerons hjärna? -Lägg märke till vilken del av kroppen som är förlamad!


¤ Jill loses her brain: (obs! Ej rumsren vetenskap! Dock väldigt skickligt framfört TED-talk! Roligt, intressant och tänkvärt. Avbryt efter 16 min, efter det blir det bara to much!)

https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU


svåra ord: -serieprocessor? -parallellprocessor?