Organeller och deras funktioner:


Organell:

Funktion:


cellkärnacellmembranribosomermitokondrierkloroplastvakuolcellvägg