Tips: att söka Bromma gymnasiums behovsprövade stipendium.

obs! Jag skriver det "intyg" som du behöver från en lärare!


Du som studerar på Bromma gymnasium kan lämna in en ansökan till

Axel och Thyras Sandströms Stiftelse.


Utdelas: till begåvade, behövande elever vid Bromma gymnasium.


Välkomna att lämna in ansökan innan den15 februari 2021 till

Kurator Diana Evandin eller Eva Jabell fack ( A 200 korridoren )


Ansökan finns att hämta i bifogad fil, på Bromma gymnasiums hemsida eller hos

kurator Diana Evandin eller Eva Jabell


Till ansökan bifogas kopior av
Ofullständig ansökan behandlas ej.


Har du några frågor kontakta kurator Diana Evandin eller Eva Jabell


Välkommen med din ansökan