Förberedande dokument för utvecklingssamtal

  1. Läs igenom omdömena ämneslärare skrivit på skolplattformen under ”elevdokumentation” och skriv egna kommentarer till lärarna! Omdömena finns att läsa from onsdagen den 27/1-2021.

  2. Fyll i mallen nedanför för att ha som underlag för vårt kommande utvecklingssamtal.

  3. Spara detta ifyllda dokument samt mejla detta till johan.lissel@edu.stockhom.se

senast fredagen den29/1-2021 kl. 12:00!!!!-Hur har arbetet med din skolgång gått hittills? -Vad har gått bra och vad har gått mindre bra?-Hur ser din skolsituation ut just i dagsläget?


Hur gör vi för att nå målen? (= områdena som du definierat ovan)