lektion 21 sept 2021:Immunitet:

-Ge fyra exempel på HUR man kan få immunitet.

-Du skall kunna jämföra de olika metoderna med varandra m a p fördelar och nackdelar.

-antikroppar: -Vad är? -Var finns de? -Hur skyddar de mot "fiender" (bakterier/virus)?virus:


-Vad ÄR virus?

-Kan nån komma på något BRA med virus?


virus, byggnad:

¤ kod i form av RNA eller DNA.

¤ En kapsid (“låda”) av protein

¤ vissa omges av ett membran (“hölje”)

¤ vissa virus har med sig enzymer i kapsidenStorleksjämförelse: ca 100 ggr mindre än bakterier!

De minsta virusen är ungefär lika små som ribosomerna, men de flesta virus är lite större… Dock! Vi låter ribosomen funka som vår “pedagogisk jämförelse”, även om det inte är helt korrekt. Men vi kör den ändå!

https://www.google.se/search?q=virus+storleksj%C3%A4mf%C3%B6relse&tbm=isch&imgil=kQKvHOAITHyTaM%253A%253Bp-svqag0LOYNkM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsv.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FBakterier&source=iu&pf=m&fir=kQKvHOAITHyTaM%253A%252Cp-svqag0LOYNkM%252C_&usg=__rM0DOJNJ5-XzlMpsrWkuCpd63U0%3D&biw=975&bih=653&ved=0ahUKEwjrt7ur2s_WAhXIBZoKHTL_CXEQyjcIPw&ei=MAXRWevfHMiL6ASy_qeIBw#imgrc=BQrXwq7l1wKqLM:


karakterisering av virus (lektion)


Ganska bra intro-film (professor Dave) : https://www.youtube.com/watch?v=wUgEhfo_qxU
Här är en annan introduktionsfilm MED FRÅGOR TILL:

https://www.youtube.com/watch?v=0-PCxrtLicg&t=547 (fram till 5.00)


1) -Vad innebär den virulogiska termen“attachment”?


2) -Vad innebär den virulogiska termen “penetration”?


3) -Vad innebär den virulogiska termen “uncoating?


4) -Vad innebär den virulogiska termen replication”?


5) -Vad innebär den virulogiska termen “provirus”?Influensa:


Influensavirus, byggnad:

https://virologydownunder.com/an-influenza-virus-is-the-sum-of-its-parts/


-Hur många dör per år ( i Sverige) av säsongsinfluensa? https://sv.wikipedia.org/wiki/Influensa#Antal_d%C3%B6da_per_%C3%A5r_i_Sverige


-Vilka (ålder) är det på de som dör av säsongsinfluensa? (jämför med “Spanska sjukan”!)


-samhällskostnad? (på s.23 kommer de äntligen fram till siffrorna!)

https://rib.msb.se/Filer/pdf/27505.pdf
Bakgrundsfakta till influensa: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=464


Föredrag om influensa: 
(Influensa: 19 min in på filmen – 43 min)

http://urskola.se/Produkter/176831-UR-Samtiden-Mikroorganismer-vi-lever-med-Pandemier-gar-det-att-skydda-sig#Se-program 


Frågor till filmen:

1) -Var någonstans finns influensavirus i naturen?


2) -Hur drabbas änderna av influensaviruset?


3) –Har det någon gång hänt att änder direkt har smittat en människa med naturligt influensavirus?


4) -Varför är influensavirus så sjukdomsframkallande?

https://www.vetenskaphalsa.se/podd-influensa-en-sjukdom-vi-inte-kan-bli-av-med/


5) -Vilket ytprotein är ansvarigt för att influensaviruset kan ta sig in i värdcellen?


6) -Vilket ytprotein är ansvarigt för att influensaviruset kan lämna den infekterade värdcellen?


7) –Hur många dog i “spanska sjukan”? -Hur såg sjukdomsbilden ut? (Hur dog man av “spanska sjukan”)? –Vilken åldersgrupp var främst drabbad? (lärobok s.182-183)

-Vilken variant av influensavirus orsakade pandemin med “spanska sjukan” år 1917?


8) -Varför måste man vaccinera sig igen och igen mot “säsongsinfluensan”?


9) –Vilka är riskfaktorerna för framtida pandemier orsakade av virus?


10) -Vilken variant av influensavirus orsakade pandemin med “svininfluensa” år 2009?


11) -VARFÖR funkar inte antibiotika mot influensa?