Veckoöversikt:

v.34:

tis:

¤ presentation av kurs, lärare, mm

¤ En jämförelse mellan uppbyggnaden hos Eukaryota celler (växt- & djurcell) samt Prokaryota celler (bakterier): Likheter och skillnader (minst 5 av varje!)

¤ En pedagogisk storleksjämförelse mellan Eukaryota celler, bakterier och virus

ons:

¤ Förhör av läxan “Gramfärgning”

¤ -Förberedelse för lab, genomgång av vad som skall göras nästa vecka i lab

¤ artikel: “bakterier och spindeltråd”

v.35:

tis:

¤ lab: Bakterier (instruktioner på min hemsida!)

ons:

¤ klassifikation av bakterier (-vad tittar man på? -Varför är det viktigt att klassificera?)

¤ Antibiotika: -Vad är? -Hur funkar? (mekanismer)

¤ bakteriernas motvapen mot antibiotikan

v.36:

tis:

¤ Biofilm: -Varför bildar bakterier bioflmer? -Vad kännetecknar fenomenet biofilm? Quorum sensing?

¤ Antibiotikaresistans: -VARFÖR har vi idag detta problem? (samhälleliga, biologiska, ekonomiska orsaker)

ons:

¤ Fyra artiklar som belyser flera orsaker till varför vi har ett problem med antibiotikaresistens

¤ tarmbakterier påverkar vår hälsa


v.37:

mån: Ta in läxan “Bakterier, bra och dåligt”

tis:

¤ Bakterier; bra och dåligt (sammanställning, genomgång)

¤ tarmbakterier och ADHD (?)

¤ Hur kan man påverka sammansättningen av sina tarmbakterier? (tre metoder)