Lektion, Biofilm, antibiotika


Biofilm:

1) -Vad är? https://sv.wikipedia.org/wiki/Bakterier

2) -Hur och varför bildar bakterier biofilm? https://www.youtube.com/watch?v=lpI4WCM_9pM

3) -Vad kännetecknar (beskriv!) en biofilm?

4) -Varför är begreppet “biofilm” viktigt att känna till?


¤ intressant klipp från biofilm i munnen (“plack”) som visar dess komplexitet; https://www.youtube.com/watch?v=mPyL0-nlJ_4

¤ Begreppet “quorum sensing” https://sv.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing

https://en.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing̈́


Du skall kunna beskriva vad biofilm är.
Vad som kännetecknar/karakteriserar fenomenet. Begreppet quorum sensing….


Antibiotikaresistens:

5) -VAD beror problemet på? -Varför har vi idag detta problem?

(börja 44 min in på föreläsningen!)

¤ https://urplay.se/program/176831-ur-samtiden-mikroorganismer-vi-lever-med-pandemier-gar-det-att-skydda-sig