lektion: jäst-sex


https://www.youtube.com/watch?v=MAhkB9qX2pI


1) -HUR förökar sig jästceller?


2) -Hur lång tid tar det innan EN jästcell har blivit TVÅ jästceller (“doubling time”)?


3) Ge minst sex exempel på “jästens pluskonto”, alltså “bra saker man kan ha jäst till”.


4) HUR kan två haploida jästceller hitta varandra?


5) Ge tre olika exempel på kemotaxi


6) Ge tre olika exempel på kemotropism


7) Vad innebär “schmooing” och varför fick processen detta namn?


8) Vilka blir de cellulära svaren när α-faktorn binder till α-receptorn på ytan av en a-cell?

Obs! Endast de två huvudsakliga, “stora” svaren! Inte alla molekylära delsteg!