Indelning av nervsystemet:


indelning efter lokalisering: centrala nervsystemet (CNS) -perifera nervsystemet (PNS)


Indelning efter funktion: sensoriska nervsystemet och motoriska nervsystemet


Indelning efter hur det styrs: autonoma nervsystemet och somatiska nervsystemet. Autonoma systemet indelas i sin tur i sympatiska- och parasympatiska systemet (SE LÄROBOKEN!)


Dessutom måste “bukhjärnan” (”den andra hjärnan”) nämnas, särskilt som den inte tas upp i läroböckerna! “Bukhjärnan” passar inte riktigt in i den vanliga mallen.... Kanske därför man inte berättar om den? “Bukhjärnan” kallas även för det enteriska nervsystemet” (ENS).
https://www.forskning.se/2020/12/14/nervceller-i-bukhjarnan-kartlagda/


https://www.vetenskaphalsa.se/bukhjarnan-nastan-lika-smart-som-hjarnan/
Några citat från länkarna ovan:

Cirka 30 procent av befolkningen beräknas leva med permanenta besvär från mag-tarmkanalen.” (-Hur många bli det i Sverige?)


“ENS består av 100 miljoner nervceller!” (-Är det mycket ellet lite?)


vissa av nervcellerna i ENS aktiveras av ämnen i tarmkanalen och påverkar immunförsvaret

(Vad har detta för betydelse?)Kontakt “bukhjärnan”:

Ulrika Marklund, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet,Ulrika.Marklund@ki.se