Veckoplanering, N18b


v.51:

ons:

¤ HIV-viruset: karakteristik av “fienden” (-Hur är det uppbyggt?)

¤ Hur går det till när HIV-viruset infekterar sin värdcell?


Tor:

¤ Hur går det till när HIV-viruset infekterar sin värdcell? (forts)

¤ lärobok (s.185) -Hur påverkas kroppen av en HIV-infektion?

¤ bromsmediciner: -Hur fungerar dessa? -Vilka strategier används?v.50:

ons (distans):

¤ genomgång av läxan “Influensa”

¤ lektion: Influensa


tor (distans):

¤ Influensaviruset: Avstämning mot Målen på min hemsida

¤ Narkolepsi: -Varför fick ungdomarna narkolepsi? -Varför aktuellt just nu?

¤ antikroppar: -Vad är? -Var finns? -Vad gör de?

¤ immunitet: Vad är? Tre olika sätt/metoder för att bli immun. Jämförelse mellan de olika metoderna med avseende på fördelar/nackdelarv.49:

ons:

¤ rep: “Hälsa och tarmbakterier”: -VAD kan tarmbakterierna påverka? -tre sätt (“mekanismer”) för att påverka sammansättningen av tarmbakterier?

¤ virus (allmänt)


tor: (distans)

¤ läxa! (min hemsida)v.48:

ons:

¤ Biofilm (forts)

¤ Hälsa och tarmbakterier
v.47:

tor:

¤ Bra och dåligt med bakterier (från läxan)

¤ tips inför Gramfärgningen

¤ Gramfärgningen -Vad sker i bakterierna?

¤ bredspektrum- smalspektrumantibiotika. -Vad är? -Fördelar/nackdelar?

¤ artiklar om antibiotikaresistens

¤ Biofilm


ons:

¤ antibiotikans mekanismer: 5 st olika mekanismer!

¤ överföring av genetisk information , 3 mekanismer

¤ “plasmid”, “selektionstryck”

¤ antibiotikaresistens (artiklar) + UR playv.46:

ons:

¤ provet: kommentarer

¤ mikrobiologi, intro

¤ Storleksjämförelse bakterie-virus-eukaryot cell

¤ En jämförelse mellan bakteriecell- eukaryota celler

¤ Bakteriers byggnad


tor: (distans)

¤ “bra och dåligt med bakterier”

¤ bakteriers olika form

¤ klassifikation av bakterier

¤ Gramfärgning: Skriv ett “protokoll” för hur Gramfärgning går till. Beskriv vad som sker innuti bakterierna (molekylär/cellulär nivå) när man gör en gramfärgning.v.45:

ons: Bukhjärnan: -Hur kan tarmbakterierna påverka vårt mående?


v. 43:

tor: lab: Bakterier