Vatten- & jonbalans:Vad gäller fiskarnas reglering av sin inre miljö så måste ni skilja på en del saker:


Det är två olika ”balanser” man tittar på. Tag en i taget!

  1. vattenbalansen

  2. jonbalansen


Transporten av ämnen kan ske på två sätt:

  1. genom passiv transport (diffusion, osmos)

  2. genom aktiv transport (jonpumpar, transportprotein, kräver energi!)


Grundregeln är alltid att diffusion (och osmos!) sker från hög konc. till låg konc. (för att utjämna konc. skillnaderna). Detta sker utan extra energitillförsel. Aktiv transport sker däremot i andra riktningen, d v s från låg konc. till hög konc. och kräver energi!


Vattenbalansen: Titta på om de dricker vatten eller ej, om de kissar mycket eller lite, om vatten via osmos diffunderar ut ur deras kropp eller in i deras kropp.


Jonbalansen: Titta på om joner diffunderar in i deras kroppar via hud/gälar, eller ut ur deras kroppar. Titta på om de –via gälarna- ”pumpar” joner in i sin kropp eller ut ur sin kropp. Titta slutligen på om de får i sig joner via mat/dryck.Denna genomgång från Lunds universitet är MYCKET BRA, även om det förekommer en del för er obekanta ord:http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Info/Osmoreglering.pdf


Kolla framförallt: Transport över plasmamembranet, s. 4, osmoreglering s. 6, bilderna på sötvattensfisken , s. 9, saltvattensfisken, s. 11 och hajen s.13. Sedan finner du också en bra sammanställning av fördelar/nackdelar med olika sätt att utsöndra kväverester, s. 17


 ¤ Passiv transport: http://www.youtube.com/watch?v=JShwXBWGMyY&feature=related