Varför narkolepsi?

Obs! Detta är inte officiella förklaringar, utan mina personliga funderingar!

Officiellt vet man ingenting om orsakerna och ingen har fått ta -eller kommer att få ta- ansvar för det som skedde.


http://www.expressen.se/nyheter/longread/64-svenskar-sprutan-forstorde-vara-liv/

http://vaccin.me/2016/05/31/narkolepsiskadade-varnar-for-nya-vacciner-sa-har-ar-det-att-ha-narkolepsi/

https://www.youtube.com/watch?v=5PJQ0VjraEA (11 maj 2016))

Hur lever de idag? https://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-blev-svar-sjuka-nar-sverige-massvaccinerade-sist-sa-mar-de-idag-1


1) Myndigheterna var rädda för en pandemi! Viruset liknade nämligen tidigare virus som orsakat pandemier. Myndigheterna ”tog det säkra före det osäkra”. Beslöt om massvaccinering och att stora mängder vaccin snabbt skulle tillverkas. Ett privat bolag fick beställningen.


2) Det var bråttom! Man skulle snabbt få fram stora mängder vaccin. Man ”chansade lite”. Företaget (GlaxoSmithKline) testade inte tillräckligt noga innan mass-vaccinationen.


3) Mediedrevet ochgrupptrycket”


4) cynism och girighet? (Företaget som tillverkade vaccinet VISSTE att skvalen som användes för att tillverka vaccinet) tidigare givit upphov till skador på nervsystemet.http://vaccin.me/2012/10/04/svininfluensavaccin-orsakar-narkolepsi-vet-du-varfor/

orsak: Alltför kraftig adjuvans (skvalen), (2012)


Med rekombinant DNA-teknik ändrades den bilden dramatiskt. Genom denna teknik kan massiva mängder antigener skapas både snabbt och billigt. Istället för att använda hela virus eller bakterier som antigener, skulle bara bitar av dem användas. Nackdelen var dock att dessa vacciner tenderade vara mindre effektiva. Därför kräver de en starkare adjuvans. Men det finns inte många tillgängliga. Freunds är inte tillåtet. Aluminium fungerar men är inte tillräckligt bra för denna teknik. Det enda som fungerar och får användas är skvalen”.

Pandemrix innehöll adjuvans AS03. Den aktiva ingrediensen i AS03 är skvalen. Detta ämne är känt för att orsaka autoimmuna sjukdomar när det injiceras.