1. Lektion, 14 okt 2020 2. -VARFÖR finns det “cannabis receptorer” och “nikotin receptorer” i hjärnan?


 3. Efter att ha gjort denna läxa VET du att det finns receptorer i hjärnan för olika droger, legala såväl som illegala.


 4. Ett argument för användande av droger, som brukaren av droger (“användaren/knarkaren”) ibland framför för att rättfärdiga användandet av drogen lyder:


 5. Det finns ju receptorer för dem i hjärnan, alltså är det naturligt.

 6. Det måste vara meningen att vi skall använda dem”.


 7. Fråga: -Vari ligger svagheten/felaktigheten i ovanstående argument?


 8. Svar:
 9. påverkar av beteenden/känslor genom manipulation av receptorer:


 10. ¤ Blockering av receptor: “Den effekt som normalt skulle uppkommit uteblir”. Hjärnan hindras att kommunicera med sig själv. (exempel SSRI preparat, koffein)

 11. https://sv.wikipedia.org/wiki/Selektiva_serotonin%C3%A5terupptagsh%C3%A4mmare 12. ¤ Härma en signalsubstans: “Den effekt som normalt skulle uppkommit om receptorn aktiverades på naturligt sätt, uppkommer”. Hjärnan kommunikationssystem luras. (exempel: THC analoger).

 13. https://www.youtube.com/watch?v=jtEZHSCPBeA


¤ Förändra strukturen hos en receptor: ”Den effekt som normalt skulle uppkommit förändras”. Exempel: alkohol. Binder till GABA-receptorer och ändrar deras struktur.


 1. ¤ “Tävla” med en signalsubstans: “Den effekt som normalt skulle uppkommit minskar”.

 2. (exempel: vid metanolförgiftning: Enzymet ADH förhindras att bryta ner metanol så länge etanol finns närvarande)