Lektion, 9 sept 2020:Besvara följande frågor m h a lärobok (s.224-225) och internet:1) -Är det parasympatiska nervsystemet viljestyrt, eller icke-viljestyrt?


2) Vilken del av det autonoma nervsystemet styr kroppen när hjärnan uppfattar omgivninen som “lugn”? (s. 224)


3) Vilken del av det autonoma nervsystemet styr kroppen när hjärnan uppfattar omgivningen som “hotfull, stressfull, farofylld”?


4) Varför drabbas vissa av muntorrhet/hjärtklappning när de skall redovisa inför en grupp? (s.225)


5) Vad är “rädslereaktionens låga väg”? https://sv.wikipedia.org/wiki/Amygdala


6) Vilket överlevnadsvärde har “rädslereaktionens låga väg”? https://sv.wikipedia.org/wiki/Amygdala


7) Vad är “rädslereaktionens höga väg”? https://sv.wikipedia.org/wiki/Amygdala


8) Vilken är den primära skillnaden mellan “den låga” och “den höga” vägen?