Bakterier:


Nyttan av bakterier resp. onytta/skador från bakterier:

https://www.youtube.com/watch?v=g6bZqWJbvss


nytta:

Onytta:


1. nedbrytare i naturen (viktig roll i naturens kretslopp)

1. sjukdomsalstrande

2. Ingår i vår normalflora (ger oss vitaminer, skyddar oss mot skadliga bakterier och svamp, mm)

2. Gör att mat surnar/ruttnar

3. möjliggör för växtätare att få ut energi från cellulosa!

3. algblomning

4. klona gener (molekylärbiologi)


4. tillverka skadliga proteiner (molekylärbiologi)

5. tillverka nyttiga proteiner (molekylärbiologi)

exempelvis tillväxthormon.


6. används inom forskning för att ge kunskaper om livets ursprung och hur Livet fungerar


7. rena bort kväve från avloppsvatten8. bidrar med syre (O2) till atmosfären (cyanobakterier)


9. Fixera kväve (N2) ur luften och omvandla det till aminosyror. “skapa aminosyror från luft”.


10. Bilda biobränsle (CH4)


11. konserveringsmetod (mjölksyrajäsning), s.45 i boken,