Olika sätt att dela in nervsystemet:¤ centrala- & perifera nervsystemet (indelning efter lokalisering) ¤ motoriska och sensoriska nervsystemet (s. 215 + 220) (indelning efter funktion)

Motoriska nerver leder ut från CNS med syfte att skapa motorik (rörelse).

Sensoriska nerver leder in till CNS, från våra sinnesorgan (“senses”).


¤ somatiska (viljestyrda) och autonoma nervsystemet (s. 215+ s. 224-225) (indelning efter hur det styrs). Det autonoma systemet indelas dessutom i det sympatiska systemet och det parasympatiska systemet


Dessutom:

¤ bukhjärnan (“ENS”): http://www.vetenskaphalsa.se/bukhjarnan-nastan-lika-smart-som-hjarnan/


the conjugated twins: https://www.youtube.com/watch?v=K57IcN9DWXo#t=226.189166

a) Ge exempel på avancerade aktiviter/rörelser som tvillingarna utför som kräver att både centrala och perifera nervsystemet deltar

b) Vad förvånar DIG mest med dessa tvillingar?

c) Hur förklarar man hur deras nervsystem fungerar?