nervcellen, anatomi/funktion:¤ dendriter, cellkropp, axon, myelinskidor, ändblåsor (“terminal bulbs”), spänningsstyrda jonkanaler, molekylstyrda jonkanaler, vilopotential, tröskelvärde, aktionspotential (nervimpuls)


¤ jonkanaler (s.31)


¤ membranpotential (s.216): Genom användande av ATP och transportprotein skapas en potentialskillnad över nervcellens membran. Spänningen uppstår genom att joner “pumpas åt fel håll” (s. 31). Vid vila kallas denna spänning för vilopotential


¤ molekylstyrda jonkanaler (s.218): Dessa proteiner kallas ofta “receptorer”. När rätt signalämne binder till de molekylstyrda jonkanalerna öppnas de, varvid joner diffunderar i nervcellen. Detta påverkar vilopotentialen!


¤ tröskelvärde (s.217): När vilopotentialen når ett visst värde sker dramatiska förändringar snabbt! Nervcellen skickar en elektrisk signal


¤ spänningskänsliga jonkanaler: Miljoner av dessa proteiner öppnas samtidigt när membranpotentialen når ett visst tröskelvärde. Leder till en “elektrisk kollaps” (aktionspotential, s. 217) som fortplantar sig i nervcellens axon.


¤ synaps: (s.218) “kopplingställe” mellan nervcell-nervcell eller mellan nervcell-muskelcell.
1. neurofysiolog visar ingående och utgående nerver från amygdala: https://www.youtube.com/watch?v=m0rHZ_RDdyQ


2. Ödmjuk neurofysiolog berättar om hjärnan och sin forskning: https://www.youtube.com/watch?v=nvXuq9jRWKE


3. nervcellens funktion, svensk: https://www.youtube.com/watch?v=TZ15NnQ_YiU


nervcellen: allmänt, klassisk musik: https://www.youtube.com/watch?v=GIGqp6_PG6k