Människans andningsorgan: s. 133-134


¤ näshåla: https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/luftvagar-och-lungor/


¤ svalg:


¤ luftstrupe:


¤ bronker:


¤ bronkioler:


¤ alveoler: (lungblåsor).Transport av syre och koldioxid (s. 135):

syrgas, O2 transporteras mestadels bundet till hemoglobinet i de röda blodkropparna (97%) medans 3% transporteras löst i blodplasman.

Koldioxid, CO2 transporteras dels bundet till hemoglobin (25%), dels löst innuti de röda blodkropparna (70%), dels löst i blodplasman (5%)Utvinning av energi i muskelcellerna: (s.20)

Syrgasen följer med blodplasman när den pressas ut från kapillärerna (s. 147) till vävnadsvätskan och de omgivande cellerna.

I cellernas mitokondrier oxideras ”bränslet” (kolhydrater , fettsyror) till energi i form av ATP. Restprodukterna blir CO2 och H20. Koldioxiden diffunderar tillbaka in i kapillärerna.A breathtaking journey: https://www.youtube.com/watch?v=3ZsvIDBoRns