Mål


Du skall kunna:


 ¤ Beskriva nervcellens uppbyggnad och funktion genom att använda dig av adekvata termer


¤ Ge exempel på olika sorters celler i hjärnan och vilken funktion de har


¤ Rita upp och beskriva uppbyggnad och funktion hos en synaps. -Vad sker med signalsubstanserna efter det att de har gjort sitt jobb?


¤ kunna beskriva HUR manipulation av en synaps kan gå till och ge exempel på vad detta kan få för konsekvenser (botox, nervgaser)


¤ indelning av nervsystemet: kunna beskriva hur man brukar dela in nervsystemet när man skall beskriva det


¤ “rädslereaktionen”: -Varför känner vi obehag, hjärtklappning och muntorrhet inför en situation där vi granskas av andra, exempelvis en muntlig redovisning? -Hur kan man göra för att man -i samma situation- inte skall drabbas av sådana negativa reaktioner?


¤ “vägen från stimuli till reaktion”: kunna beskriva vad som sker i nervsystemet när en testperson skall fånga en reaktionsstav


¤ verklighetsuppfattningen: -Varför behöver det vi uppfattar som “verklighet” INTE NÖDVÄNDIGTVIS vara verklighet?


¤ sensory substitution: -Vad är? Ge tre konkreta exempel! Skall kunna förklara varför sensorisk substitution kan fungera!


¤ Höger/vänster hjärnhalva: Beskriva deras olika funktioner, deras “personligheter”


¤ Från foton (kvantenergi) till medvetet synintryck 1) detektionen av stimulit, 2) bearbetningen av den inkommande informationen i näthinnan, 3) bearbetning av den inkommande informationen i hjärnbarken 4) medvetet synintryck


¤ Charles Bonett syndrom: -Vad innebär det? -Hur vanligt är det? -Vad är det som sker i hjärnan hos de som drabbas?


¤ depressioner: Beskriva den biologiska orsaken till depressioner. -Kunna ge exempel på metoder för att bota depression (som bygger på att påverka hjärnan) samt kunna beskriva funktionen (kort!) hos dessa metoder. -Kunna jämföra metoderna med varandra m a p skillnader och likheter. Antidepressiva medel: -Hur vanligt är det? -Fördelar och nackdelar? -Biverkningar? -Historik? https://www.svd.se/antalet-59-aringar-som-far-antidepressiva-fyrdubblat


¤ droger: -kunna ge exempel på legala och illegala droger som binder till receptorer i hjärnan.

Kunna bemöta “knarkfrågan” (“det finns ju receptorer för nikotin, alltså är det naturligt att röka”) på ett professionellt sätt!


¤ receptorer: -Kunna ange fyra olika metoder för att manipulera/påverka receptorer, samt ge konkreta exempel på ämnen som påverkar receptorer på dessa sätt!


¤ Hjärnans belöningssystem: Kunna beskriva huvuddragen i Miko´s metoder för att kartlägga de serotoninproducerande nätverken i hjärnan. -Vilka verktyg har Miko’s “snott från naturen”?