lektion, N18b, 4 feb 2021


¤ proteinomsättning (intag, spjälkning, “jobbet i cellerna”, nedbrytning, utsöndring). s 16 i boken


¤ läs i boken om levern s.115


¤ leverns sjukdomar och symptom


Cirkulation


¤ rita ditt hjärta!


¤ cirkulationens betydelser:

1) Transportera O2/ CO2 till/från cellerna

2) transportera näringsämnen och slaggprodukter till/från cellerna

3) transportera immunförsvarets olika komponenter

4) kommunikation: transportera hormoner mellan olika organ. Exempelvis från magsäcken till hjärnan

5) värmereglering: Kyla ner/värma olika delar av kroppen efter behov


¤ cirkulation hos olika djur: (s.140) LÄS s.140 “inledande översikt”

1) skilj på Ryggradsdjur/Ryggradslösa djur! Begreppet slutet och öppet kretslopp

2) Skilj på Fiskar från övriga Ryggradsdjur. Begreppet enkelt/dubbelt kretslopp

3) Skilj på Groddjur,Reptiler från Fåglar och Däggdjur. Begreppet ofullständigt/fullständigt kretslopp

4) begreppet jämnvarm/växelvarm