HIV/
AIDS/ bromsmedicin:¤ Ganska färsk statistik om AIDS/ bromsmediciner: http://globalportalen.org/artiklar/nyhet/7-myter-om-hiv


¤ Kanske kan man bli botad från HIV?

http://feber.se/vetenskap/art/355562/brittisk_man_eventuellt_den_fr/


¤ bromsmedicin: obs! Lägg märke till “strategierna”, alltså hur de “tänker” för att bromsa/oskadliggöra “fienden”.

https://www.youtube.com/watch?v=GR9d9wrOl5E
tanke” bakom strategin:


Hur går detta till rent praktiskt?

strategi 1”:
Strategi 2:
Strategi 3:
Strategi 4: