Läxa, 12 okt 2020

Jobba gärna två och två. Skicka in svaren i teams senast söndag!Bra och dåligt med bakterier: lärobok s. 46, 54, 65, https://www.youtube.com/watch?v=g6bZqWJbvss

1) Tänk ut så många bra resp. dåliga saker som möjligt med bakterier! Obs! Endast korta beskrivningar!


Gramfärgning:

https://biomedicinskanalytiker.org/2013/12/11/gramfargning/ (på svenska, samt med tydlig instruktionsvideo)

https://www.youtube.com/watch?v=Jvo6IGKTvxA (pedagogisk beskrivning av teorin!)


2) Skriv ett “recept”/“protokoll” för hur en Gramfärgning går till i praktiken! (“Gör så här”)


3) Beskriv noga vad som sker med bakterierna (på molekylär/cellulär nivå) när man gör en gramfärgning!


Antibiotika: (lärobok + youtube)

4) -Vad är antibiotika?


5) Hur fungerar antibiotika? (verkningssätt)


6) -Varför (orsaker) har vi idag ett problem med antibiotikaresistens?