Lipas:


Material:

¤ lipas, lösning, 1 % [w/v]

¤ fenolftalein, pH-indikator med omslagsintervall pH 8-10

¤ gallsalt, lösning, 1 % [w/v]

¤ NaOH, HCl, 0,1 M


Ni behöver “en tidtagare”, “en skakare” och en som fyller provrören (“en uppfyllare”). Tiden för avfärgning blir ett mått på lipasets effektivitet! Upprepa försöken minst två gånger!1) Gör en fettblandning som är basisk och rosa: Använd matolja, pH-indikatorn fenolftalein och NaOH för att göra fettblandningen basisk. Färgen skall bli rosa (typ “chockrosa”). Droppa i NaoH och fenolftalein samtidigt. Stressa inte, droppa i lite i taget! (ca 20 droppar totalt, beroende på hur mycket olja ni utgår från)


2) Testa så att fettblandningen är lagom basisk: Tag 5 ml av den rosa fettblandningen i ett provrör. Tillsätt 1 ml lipaslösning, sätt tummen för provrörsmynningen och skaka tills dess den rosa färgen försvinner. Ideal avfärgningstid är 30 sek, men är det under en minut så går det att använda.

Visa att avfärgningen INTE är en effekt av utspädning med vatten genom att upprepa försöket med 1 ml H2O. Fota mot mörk bakgrund!3) Testa hur enzymet Lipas arbetar i närvaro av “galla”: Tag 5 ml av den rosa fettblandningen i ett provrör. Tillsätt 1 ml gallsalt samtidigt som ni tillsätter 1 ml lipaslösning. Skaka tills dess den rosa färgen försvinner. Upprepa försöket minst två gånger!


4) Test av temperaturens påverkan på enzymet: Tag ett par ml av lipaslösningen och utsätta den för olika temperaturer (under typ 5 minuter?). Låt sedan lipaset anta rumstemperatur igen innan ni tester det. Tänk på hur ni skall arrangera fotot för att visa resultatet på ett pedagogiskt sätt!


5) Testa att utsätta enzymet för olika pH:

Testar man effekten av t ex syra i 10 minuter, så tar man 2 ml av lipaslösningen och droppar i någon droppe HCl. Kolla pH! Efter 10 min tillsätter man lite bas, så att pH blir neutralt igen. Sedan testar man enzymets aktivitet! (annars vet man inte om avfärgningen beror på lågt pH värde!)


(I läroboken står det om fetter på s 17-18 + 120 och om galla på s. 113)