Kväverester: (s.156-157)Ämne:

Antal kväve?

Fördel:

Nackdel:


Ammoniak:Urea:urinsyra: