del 1: Intro


1) -Varför andas vi? (Försök att producera ett “3p svar”!) (s.128)


2) -Vad är ett “andningsorgan”? (tänk själv!) Ge exempel på tre olika andningsorgan och olika djur som använder dessa andningsorgan. (s.129-132)


3) -Vad är det som avgör om ett djur behöver särskilda “andningsorgan”, eller ej?


4) Ge exempel på djur som :

a) andas med lungor och lever i vatten?

b) andas med gälar och lever på land?

c) helt saknar andningsorgan?


5) -Vad händer med fiskar som hamnar på land?


6) -Varför lever Gråsuggor i murkna stubbar och under stenar?


7) vattenliv vs. landliv, fördelar och nackdelar (s.130, 132)