Influensa:Influensavirus, byggnad:

https://virologydownunder.com/an-influenza-virus-is-the-sum-of-its-parts/


-Varför måste man vaccinera sig igen och igen och igen mot säsongsinfluensa?


-Hur många dör per år ( i Sverige) av säsongsinfluensa? https://sv.wikipedia.org/wiki/Influensa#Antal_d%C3%B6da_per_%C3%A5r_i_Sverige


-Vilka (ålder) är det som dör av säsongsinfluensa? (jämför med “Spanska sjukan”!)


-samhällskostnad?

https://rib.msb.se/Filer/pdf/27505.pdf