Funktionen hos några av hjärnans delar:hjärnstammen (s. 221)


Hjärnbalken (s.222)
Talamus (s.221)
amygdala
Retikulära formationen (s.221)
epifysen
Associationsområden

(s.223)
Frontal loben