Musklernas olika energisystem: (s.196 i boken)


Bra om de två första systemen (det tredje får du läsa själv!) : http://www.youtube.com/watch?v=uCmNQQWlrc0&feature=related


  1. Lagrat ATP + lagrat Kreatinfosfat:

ATP är en mycket energirik molekyl! Kallas ”kroppens energivaluta”. Lagras i musklerna. Kreatinfosfat (lagras också i musklerna) donerar en fosfatgrupp (Pi) till ADP och återskapar ATP

=> möjliggör fortsatt anaerobt muskelarbete!

Vid avgivandet av fosfatgruppen skapas kreatin (restprodukt).

 Detta är alltså ett helt anaerobt system! Detta är det första energisystemet som sätts in vid explosivt muskelarbete. Systemet kan leverera energi i ca 10 sekunder! Utnyttjas av typ II fibrer (”vita fibrer” i er bok).
  1. Lagrat Glykogen: Glykogen bryts ner => bildas ATP. Sker UTAN syre! Detta är alltså ett helt anaerobt system! Sätts in efter ca 10 sek högintensivt muskelarbete. Kan ge energi i ca 20 sekunder. Mjölksyra skapas som biprodukt! Utnyttjas av typ II fibrer (”vita fibrer” i er bok)
  1. Fett/Kolhydrat förbränns . Fett lagras i musklerna som triglycerider och bryts ner till fria fettsyror. Dessa ”förbränns” (oxideras) och bildar ATP + CO2 + H20 . Detta är alltså ett helt aerobt system! Utnyttjas av typ 1 fibrer (”röda fibrer” i er bok).