mind-gut connection: (mera om “bukhjänan”, ENS)


https://www.youtube.com/watch?v=_PLD5RLLvfQ


1) När man beskriver "delar in" nervsystemet: -Var skall man placera "bukhjärnan"?

2) -Var finns “bukhjärnan”?


3) -Hur stor del av allt serotonin finns i “bukhjärnan”?


4) -HUR kan bakterierna i magen (tarmen) orsaka depression?

5) -kan det man äter påverka depression?