N18av.43

¤ fre: prov, eftermiddagen, sal;?

tis:

¤ receptorer och alkohol

¤ rep: stressreaktion (rädslevägen)


v.42

¤ tis:

¤ Theo och Yonas visar klassen “sina matematiska samband” (Homunculus)

¤ Mikoś metodik (forts). -Beskriv huvuddragen i Mikoś metodik. Vad har han “snott från naturen”?v.41

¤ fre:

¤ läxan tillbaka + kommentarer

¤ “knarkfrågan”

¤ Medicinsk cannabis

¤ film: syntetisk marijuana

¤ olika sorters celler i hjärnan (förutom “nervceller”

¤ hjärnans skydd

¤ Mikoś metoder (kollade 14 min på föredraget)


¤ tis: (fjärr): Metoder för att motverka depressioner (forts)


v.40

fre:

¤ jobba med läxa (till onsdag). Jobba gärna i grupp!


tis:

¤ rep: Biologisk förklaring till depression, bieffekter av SSRI-preparat, funktion hos TMS

¤ antidepressiva medel enligt 1177.se + artikel om SSRI-preparat, https://www.svd.se/antalet-59-aringar-som-far-antidepressiva-fyrdubblat

¤ litium


v.39

fre: rep: -HUR fångas fotonerna in? HUR bearbetas signalerna i hjärnan?

¤ Charles Bonett syndrom

¤ depressioner: ECT och TMS

tis: från foton till synintryckv.38

fre:

¤ lab, Homunculus (forts)

tis:

¤ sinne/receptor/stimuli

¤ sensory substitution
v.37

tis: indelning av nervsystemet, rep (inkl bukhjärnan)

¤ funktionen hos några av hjärnans delar

¤ läxa till torsdag


fre:

¤ kommentarer till läxan

¤ sinne/stimuli/receptor

¤ vägen från stimuli til reaktion


v.36

tis:

¤ botulin vs botox; vilket är sambandet?

¤ manipulation av synapser, forts, artikel om förgiftade oppositionspolitikern

¤ förbereda lab


fre: lab: Homunculus