Virus och immunförsvaret


rep: -Frågor om bakterier och hälsa?Immunförsvaret:


1) -Vad är antikroppar?

2) -Vad gör antikroppar?


Bra länk med bild som visar vad antikroppar gör i kroppen: https://blog.healthmatters.io/2018/07/27/what-is-gamma-globulin-function-interpretation/


3) -Vad innebär det att man är immun? https://www.kry.se/din-halsa/vad-ar-immunitet/


4) -Hur kan man bli immun? (tre olika sätt!)


5) -Hur kan kroppen minnas olika “fiender” (bakterier/virus)? s. 171-172

https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/immunforsvaret/virus:-Kan nån komma på något BRA med virus?-Vad ÄR virus?virus, byggnad:


¤ kod i form av RNA eller DNA.

¤ En kapsid (“låda”) av protein

¤ vissa omges av ett membran

¤ vissa virus har med sig enzymer i kapsiden


Storleksjämförelse: ca 100 ggr mindre än bakterier!

De minsta virusen är ungefär lika små som ribosomerna, men de flesta virus är lite större… Dock! Vi låter ribosomen funka som vår “pedagogisk jämförelse”, även om det inte är helt korrekt. Men vi kör den ändå!

https://www.google.se/search?q=virus+storleksj%C3%A4mf%C3%B6relse&tbm=isch&imgil=kQKvHOAITHyTaM%253A%253Bp-svqag0LOYNkM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsv.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FBakterier&source=iu&pf=m&fir=kQKvHOAITHyTaM%253A%252Cp-svqag0LOYNkM%252C_&usg=__rM0DOJNJ5-XzlMpsrWkuCpd63U0%3D&biw=975&bih=653&ved=0ahUKEwjrt7ur2s_WAhXIBZoKHTL_CXEQyjcIPw&ei=MAXRWevfHMiL6ASy_qeIBw#imgrc=BQrXwq7l1wKqLM:


Ganska bra intro-film: https://www.youtube.com/watch?v=wUgEhfo_qxU


Här är en annan introduktionsfilm MED FRÅGOR TILL:

https://www.youtube.com/watch?v=0-PCxrtLicg&t=547 (fram till 5.00)


1) -Vad innebär den virulogiska termen“attachment”?

2) -Vad innebär den virulogiska termen “penetration”?

Ge EXEMPEL på hur virulogisk penetration kan ske!

 3) -Vad innebär den virulogiska termen “uncoating”?

4) -Vad innebär den virulogiska termen “replication”?

5) -Vad innebär den virulogiska termen “provirus”?