The Reality”:-På vilka sätt (hur) blir din hjärna medveten om sin omvärld?


Svar:

¤ Receptorer reagerar på inkommmande stimuli. Gör om dem till elektriska signaler.


¤ Impulserna leds -via sensoriska nerver- till hjärnan, där de tolkas och du blir “medveten”. Obs” Impulserna kopplas om flera gånger under vägen!
yttre stimuli: värme, köld, molekyler, fotoner, tryckvågor, vassa föremål mot huden, skallens position i förhållande till dragningskraften, unknown (?)


inre stimuli: information om senornas sträckning, musklernas arbete, hjärtats takt, blodets pH och O2-halt,


receptorer: I detta fall särskilda celler, “sinnesceller” som omvandlar inkommande stimuli till elektriska signaler.obs! Det som Du uppfattar som “verklighet” är en subjektiv tolkning av delar av den objektiva verkligheten! OM jag kommer att konstruera ett prov på detta område så kommer jag att fråga (typ):


förklara varför vår verklighetsuppfattning inte nödvändigtvis stämmer överens med den faktiska verkligheten”.


¤ ögats anatomi: https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/ogat-och-synen/


näthinnan: https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4thinna


tappar, stavar: https://www.google.com/search?q=n%C3%A4thinnans+uppbyggnad&sxsrf=ALeKk02CAaISb8kRzj7QNrQrdrovm7EG0A:1586692725359&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=o-oU8AIP_KxIuM%253A%252CihUvTcPpmxf8pM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kREkXgm_TgP7qsbZDMTVxkrUxmm7Q&sa=X&ved=2ahUKEwjSzIyC6-LoAhXOxIsKHc_eD2gQ9QEwC3oECAoQBw#imgrc=b0jVgoRtVNFrdM


http://xray.bmc.uu.se/Courses/Bke1/1997/Projects/Fotoreceptorer/


flera lager av nervceller i näthinnan: http://www.regionkronoberg.se/contentassets/b8572a724fb746d49b823c5d41030ca6/mac-degen.f.ickespec.uptodate20130522a.pdf


¤tolkningen av synintryck i våra hjärnor; (infero temporal cortex) https://www.youtube.com/watch?v=QwCtrUjCGYI


 ¤ Charles Bonnet synvillor: https://www.ted.com/talks/oliver_sacks_what_hallucination_reveals_about_our_minds?language=sv