Veckoplanering:


v.51

tis:

¤ rep: HIV-virusets uppbyggnad, HIV-virusets infektion av värdcell (första fem stegen)

¤ HIV-virusets infektion av värdcell, forts

¤ Bromsmedicin: -Hur fungerar bromsmedicinerna? -Vilka strategier använder man sig av?


v.50

Fre:

¤ kroppens minne: prof emeritus klargör Sven Britton klargör ytterligare detaljer om kroppens minne

¤ Influensaviruset: genomgång av Målen, karakteristik av ”fienden”, tänkbara metoder för att motverka influensaviruset (baserat på dess byggnad), Svininfluensan: -varför fick ungdomarna narkolepsi? Varför känna till detta? Spanska sjukan: Hur många dog? -Varför känna till detta?

¤ HIV: karakteristik av viruset + infektionsförloppet


v.49

tis:

¤ rep: antikroppar, immunitet (tre metoder), jämförelse mellan de tre metoderna, kroppens minne

¤ narkolepsi


fre:

¤ bakterielab, (forts)

Är ni klara med försöken så kan ni ägna tiden åt att skriva på lab-rapporten! Jag måste då veta i förväg, så att ni inte får frånvaro


v.48

tis:

¤ kommentarer till läxan

¤ tarmbakterierna och hälsan (min hemsida)


v.47

tis:

¤ antibiotikaresistens: -VARFÖR har vi detta problem?

¤ Biofilm: -Vad är? BESKRIV fenomenet! -Hur och varför bildas det? -Varför viktigt att känna till?


Fre (distans)

¤ mekanismer för antibiotiak (5 st!)

¤ bra/dåligt med bakterier (kommentarer till sammanställningen på min hemsida)

¤ Youtube: Hur kan bakterierna synkronisera sina rörelser i biofilmen? https://www.youtube.com/watch?v=mPyL0-nlJ_4

¤ eng wikipeda: “Quorum sensing” https://en.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing

¤ läxa: två artiklar om antibiotikaresisten + ett klipp om hur våra tarmbakterier påverkar vårt mående!v.46

Fre:

¤ antibiotika/probiotika: -Vad är? -Hur verkar antibiotika (mekanismer)?

¤ bakteriers “motvapen” mot antibiotika

¤ selektionstryck, plasmider

¤ antibiotikaresistens: -Varför finns detta problem? Orsaker?


tis:

¤ Klassifikation av bakterier: -Varför är det viktigt? -Hur går det till?

¤ Gram+ och Gram- bakterier : -Skillnaden mellan dem? -Hur går en gramfärgning till rent praktiskt? -Vad sker med bakterierna på cellulär/molekylär nivå?v.45

Fre:

¤ lab: Bakterier

tis:

¤ förbereda lab!

¤ YOUTUBE: bukhjärnan?v.43

tis:

¤ storleksförhållande mellan eukaryota celler (växt- & djurcell), bakterier och virus

¤ skillnader/likheter mellan bakterier och eukaryota celler (växt- & djurcell)

¤ bakteriers byggnad