Lärdomar, efter att ha rättat “bakteriellab”:


Abstract: Skall skrivas i imperfektform . Fokus skall vara på resultat/slutsatser! I denna undersökning visas att...”,”Resultaten nåddes genom att.…” (kort om hur man nått sina resultat)
Resultat: Man behöver inte tvångsmässigt redovisa alla resultat! Många känner tydligen så. Man visar inte misslyckade resultat! Man kan möjligen nämna ett misslyckat försök i Diskussionen, men man visar inte upp en massa foton på misslyckade tester i Resultatdelen. (jämför med att ha gästerna till middagen. Ditt kakbak misslyckades tyvärr….Kakorna blev brända! KANSKE man berättar för gästerna om sitt misslyckade bak, men man tar inte fram dem och visar dem när det såsmåningom är dags för kaffet!)
Material: många missar essential info om använda ämnen. Andra har med onödig info som “tändsickor”, “pincett”, “bägare”. Slutsatsen är att ni inte vet hur man skall tänka när man skriver en materialförteckning!Grundregel”: Tag med sådant som är av absolut betydelse för att undersökningen skall kunna göras om av någon annan. Tag INTE med sådant som kan anses som “självklarheter” (“sax”, “tejp”). Exempel 1:näring”. Det finns en mängd olika näringsblandningar! Ni skall ange den näring som just ni använde! Enklaste sättet är att skriva av produktens namn på etiketten, ange företaget och ange produktnumret. Då behöver man bara ta telefonen och beställa aktuell produkt så får man precis samma näring som den ni använde! Just i denna undersökning gällde ovanstående för näring, agar, McConkey agar antibiotiakstjärnor, färgämnen, och använda bakterier. Kanske även vatten, eftersom det -förutom vanligt kranvatten- även finns “destillerat vatten” , “dubbeldestillerat vatten” och “avjonat vatten” som kan användas i vissa undersökningar. Exempel 2: Syror och baser: Här är inte tillverkaren/företaget lika intressant. En syra är ju alltid samma ämne oavsett tillverkare! (renheten kan visserligen skilja sig åt, men man brukar bortse från detta) Istället är koncentrationen det viktiga! Den måste anges. Exempel 3: salter: Beror lite på sammanhanget…. Salter kan variera rätt mycket (graden av renhet) så där är det tillämpningen som styr hur ämnet skall anges. Oftast är det bara koncentrationen på saltlösningen som behöver anges.Metod: SÅ MÅNGA ORD!!! Skriv “kort och koncist”. “Minimalistiskt”. “japansk styling” “använd samurajsvärdet!” Det är svårt att skriva på detta sätt! Kan endast läras genom träning, genom att läsa andras naturvetenskapliga rapporter.


Exempel:

Elevens text:

Antibiotikaresistens:

En bägare fylldes med vatten, över 800 ml vilket behövdes till senare steg. Till en början krävdes 4 odlingsplattor, 2 med E.Coli och 2 med Megaterium. En platinaögla steriliserades därför genom att hettas upp av brännaren, sedan läts öglan först nudda E.Coli och därefter ströks platinaöglan på en odlingsplatta. Med en micropipett togs 200 ml vatten upp från bägaren med vatten, detta överfördes ned i odlingsplattan. I nästa steg böjdes en glasstav genom att placeras i brännarens låga tills att änden på staven hade böjts i ungefär 90 grader. Denna glasstav flamberades efteråt (doppades i T-röd och hettades upp av brännaren) och användes då till att röra om bakterierna och vattnet i odlingsplattan så de fördelas jämnt. I sista steget tas en pincett och flamberas, denna används då till att överföra en antibiotikastjärna till odlingsplattan, viktigt att se till att stjärnan rör blandningen i odlingsplattan.
Detta upprepades en gång till med E.Coli på en ny odlingsplatta. Sedan upprepades detta ytterligare 2 gångerna på de sista odlingsplattorna fast bakterien som då användes var Megaterium.
Samtliga odlingsplattor med antibiotikastjärnor placeras i ett odlingsskop i ett dygn där antibiotikan läts verka.


Min text: Bakterier överfördes till NA-plattor med steriliserad platinaögla. 200 µl H2O tillsattes och blandningen ströks ut över odlingsytan med steriliserad, böjd glaspipett. En antibiotikastjärna placerades på odlingsytan med hjälp av steriliserad pincett och det tillsågs noga att varje “arm” var i kontakt med odlingsytan. Plattorna inkuberades i 37ºC, 24h. Dubbelprov gjordes.