Tabell över näringsämnenas sönderdelning och upptag:

 

Näringsämne:

Slutprodukt efter spjälkning:

Bryts ner var?

Tas upp

var?

Proteiner:
Kolhydrat:

(s. 17)
Fett: (s. 18)
Mineraler:
Vitaminer:Vatten:

Kostfibrer: