Vatten- & jonbalans hos fiskar:

http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Info/Osmoreglering.pdf

sid 9-12, benfiskar i sötvatten och i saltvatten, sid 12-13 broskfiskar (haj) i saltvatten


SÖTVATTENFISK:

joner (salter)

Blir av med genom:

Får i sig genom:

Vatten:

Blir av med genom:

Får i sig genom:


SALTVATTENFISK (Benfiskar):

joner (salter)

Blir av med genom:

Får i sig genom:Vatten:

Blir av med genom:

Får i sig genom:

Osmos (passiv transport) genom hud och gälar

Dricker stora volymer saltvatten!

SALTVATTENFISK (Broskfiskar):

joner (salter)

Blir av med genom:

Får i sig genom:

Vatten:

Blir av med genom:

Får i sig genom: