Mål: Matspjälkning, Levern, Cirkulationen

s. 15-18, 21-23, 108-120 + 140-155 Förutom sidorna i boken ingår laborationer och lektioner samt häftet “Cirkulation”. Glöm inte att kolla “Målen” på min hemsida OCH vad vi gått igenom på lektioner!Matspjälkning & lite näringslära:

¤ “Helhetsperspektiv”: Du skall kunna beskriva vad som sker med “maten” vid passagen genom hela din matspjälkningsapparat! (munnen, svalget, matstrupen, magsäcken, 12:an, tunntarmen, blindtarmen och tjocktarmen)


¤ -Vad sker när vi sväljer? (s.111 + lektion)


¤ -Hur bildas magsaftens saltsyra? (s. 112 + lektion)


¤ -Vilka olika funktioner har magsaften (saltsyran) ? (s. 111-112 + lektioner).


¤ -VAR och HUR bryts de olika näringsämnena ner? (tabell s. 115 + lektioner)


¤ Lite “proteinkemi” (lektion), lite “fettkemi” (lektion + lab) och lite “kolhydratkemi” (lektion +lab)


¤ Du skall kunna beskriva tunntarmens konstruktion samt hur upptaget av olika näringsämnen går till (s. 114 + lektion)


¤ Kunna beskriva det symbiotiska förhållandet mellan dig och dina tarmbakterier!


¤ Växtätare: -Hur gör olika djur för att få ut energi från den svårnedbrytbara cellulosan i de växter (“gräs”) de äter? -Kossan? -Kanin? -Häst? (lektion)


¤ enzymer: s.15 + 21-22


¤ kostfibrer: s. 17 + lektion


¤ Triglycerider, fettsyror: s. 18


¤ Kunna argumentera för huruvida människan är herbi-, omni- eller carnivor (lektioner)


¤ proteinmetabolism: Kunna redogöra för omsättningen av proteiner i kroppen (lektion)


¤ tarmbakterier:-Vilka funktioner har de? Ge exempel på hur de kan påverka vår hälsa/våra sjukdomar. (läxa + lektioner)


levern:

¤ Kunna ge sex exempel på funktioner hos levern (s. 115, 117 + lektion)


¤ leverns sjukdomar samt hur dessa känns igen (symptom). + Orsaken till leversjukdomar (lektion)


Cirkulation:

¤ Cirkulationens betydelse/funktioner , -varför och utav vilka anledningar behöver vi ett cirkulationssystem? (lektion + boken)


¤ VAD är det som avgör om ett djur behöver ett cirkulationssystem, eller ej?


¤ Du skal kunna beskriva cirkulationen hos några djurgrupper (Ryggradslösa djur, Leddjur, Fiskar, Groddjur, Reptiler, Fåglar och Däggdjur) genom att använda följande termer:

¤ -öppet/slutet kretslopp?

¤ -Enkelt/dubbelt kretslopp?

¤ Fullständigt/ofullständigt kretslopp?


Du skall dessutom kunna relatera ovanstående kretslopp till antalet rum som finns i hjärtat hos de olika djurgrupperna, SAMT om de olika Djurgrupperna är jämn- eller växelvarma (lektion)


¤ Kunna rita upp en “funktionell skiss” av hjärtat som visar:

a) Hur blodet leds genom hjärtat

b) Namnen på de största kärlen

c) Namnen på de största rummen i hjärtat

d) Namnet på klaffarna i hjärtat


obs! Skissen behöver EJ vara “anatomiskt korrekt”, utan bara vara en “funktionell skiss”! som på ett tydligt och pedagogiskt sätt visar ovanstående moment.


¤ Du skall kunna redogöra för hur och varför olika sorters blodkärl ser olika ut:

a) -Hur är vener, artärer och kapillärer uppbyggda? (lärobok s. )

b) -Hur är deras uppbyggnad och funktion korrelerard till blodtryck, blodhastighet och sammanlagd tvärsnittsarea? -Varför sticker sig inte knarkaren i en artär när han skall injicera något?


¤ -Varför uppstår åderbråck endast i vener?


¤ kunna beskriva anatomin hos människans hjärta lite mer i detalj (lab)


¤ kunna förklara hur hjärtats rytm (puls) uppkommer och regleras (lektion + lärobok)


¤ kunna förklara vad blodtryck är, hur det mäts och risker med högt resp. lågt blodtryck


¤ kunna redogöra för hur blodströmmen regleras till olika delar av kroppen och ge sex exempel på situationer när detta kan bli aktuellt!


¤ kunna redogöra för hur utbytet av ämnen mellan blodet, vävnadsvätskan och cellerna går till


¤ kunna beskriva blodets sammansättning så noga som möjligt, inkl funktion hos blodcellerna och plasmaproteinerna.


¤ Kunna förklara hur (tre exempel!) de röda blodkropparnas anatomi/fysiologi är anpassad till deras funktion (lektion)