Mål


Du skall kunna:


 ¤ Beskriva nervcellens uppbyggnad och funktion genom att använda dig av adekvata termer


¤ Rita upp och beskriva uppbyggnad och funktion hos en synaps


¤ kunna beskriva HUR manipulation av en synaps kan gå till och ge exempel på vad detta kan få för konsekvenser


¤ kunna beskriva hur man brukar dela in nervsystemet när man skall beskriva det


¤ kunna beskriva vad som sker i nervsystemet när en testperson skall fånga en reaktionsstav (“vägen från stimuli till reaktion”)


¤ kunna beskriva vad som bestämmer reaktionstiden när någon fångar en reaktionsstav


¤ Varför behöver det vi uppfattar som “verklighet” INTE NÖDVÄNDIGTVIS vara verklighet?


¤ sensory substitution: -Vad är? Ge tre konkreta exempel! Skall kunna förklara varför sensorisk substitution kan fungera!


¤ Höger/vänster hjärnhalva: Beskriva deras olika funktioner, deras “personligheter”


¤ Från foton (kvantenergi) till medvetet synintryck 1) detektionen av stimulit, 2) bearbetningen av den inkommande informationen i näthinnan, 3) bearbetning av den inkommande informationen i hjärnbarken 4) medvetet synintryck


¤ Charles Bonett syndrom: -Vad innebär det? -Hur vanligt är det? -Vad är det som sker i hjärnan hos de som drabbas?


¤ depressioner: Beskriva den biologiska orsaken till depressioner. Kunna ge exempel på metoder för att bota depression (som bygger på att påverka hjärnan) samt kunna beskriva funktionen (kort!) hos dessa metoder. Antidepressiva medel: -Vad betyder SSRI? -Hur vanligt är det? Fördelar och nackdelar med metoden? Biverkningar? (Fyrdubblat antal 5-9 åringar får läkemedel mot depression, SvD 17 sept 2017) https://www.svd.se/antalet-59-aringar-som-far-antidepressiva-fyrdubblat


¤ Ge exempel på metoder för att studera hjärnans uppbyggnad och funktion