Mål: Andning, Utsöndring, Muskler:

andning: s.128-138, utsöndring: s. 156-162, Muskler: s.193-196 + laborationer och lektionerAndning:

¤ -Varför andas vi? Professionellt svar, tack!


¤ Kunna visa hur man beräknar antalet mol O2 som just nu cirkulerar i din kropp.


¤ Kunna förklara vad ett “andningsorgan” är


¤ Kunna ge tre exempel på djur som andas med gälar, med lungor och med trakeér


¤ Kunna jämföra andning på land och i vatten m a p fördelar och nackdelar


¤ Kunna beskriva luftens (syrets) väg från “omgivningen”, genom luftvägarna, via cirkulationen, till dina muskelceller, samt användande för att frigöra energi och tillbaka igen samma väg. https://www.youtube.com/watch?v=3ZsvIDBoRns¤ kunna redogöra för Bohreffekten samt varför denna är en funktionell anpassning till fysiologin


¤ kunna redogöra för hur O2 och CO2 transporteras till/från lungorna (s.135)


¤ kolmonoxid: -VARFÖR kallas denna gas för “the silent killer”? I vilka situationer finns risk för att drabbas av kolmonoxidförgiftning?


¤ Rökning: -Hur många ämnen i en rökpuff? -Varifrån (källan!) kommer de olika ämnena? -Vad är och varför skiljer sig sms av ämnen i “huvudröken” och “sidoröken”? -Vad sker i kroppen när man röker? (fysiologiskt!), -Varför får man sämre kondition av rökning? -Hur många dör per år av rökning och hur mycket kostar det samhället?


¤ kunna förklara begreppen: andetagsvolym, vitalkapacitet, residualvolym


¤ kunna redogöra för andningsmekanismen (s.134) samt vad som styr vår andningsrytmUtsöndring:


¤ Kunna förklara vad ett “utsöndringsorgan” är


¤ kunna redogöra för hur våra njurar är uppbyggda (anatomin) samt hur ett nefron är uppbyggt (s.161)


¤ -Vilka funktioner har njurarna? (sex st)


¤ Kunna beskriva processen “urinbildning” (s.161)


¤ Kunna beskriva fördelar/nackdelar med olika sätt at bli av med skadliga kväverester (s. 156-157).

-Vilka djur har via evolutionen “valt” olika strategier för att bli av kväveresterna? Varför har olika djur “valt” olika strategier?


¤ Vatten- och jonbalans hos: http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Info/Osmoreglering.pdf

a) benfisk i sötvatten

b) benfisk i saltvatten

c) broskfisk (haj) i saltvatten


Muskler:¤ Muskelns anatomi: -Hur är den uppbyggd? (vävnads-, cell- och molekylnivå!)


¤ Muskelcell: -Hur är en muskelcell/fiber uppbyggd?


¤ Olika typer av muskelfibrer: -Vad skiljer?


¤ -Vad sker när muskeln kontraherar? (Hur kan hjärnan få en muskel att kontrahera/slappna av?)


¤ -Hur påverkas en muskel av träning?


¤ -Vilka olika energikällor kan muskler använda sig av?