Mål


Du skall kunna:


 ¤ Beskriva nervcellens uppbyggnad och funktion genom att använda dig av adekvata termer


¤ Rita upp och beskriva uppbyggnad och funktion hos en synaps


¤ kunna beskriva HUR manipulation av en synaps kan gå till och ge exempel på vad detta kan få för konsekvenser


¤ kunna beskriva hur man brukar dela in nervsystemet när man skall beskriva det


¤ kunna beskriva vad som sker i nervsystemet när en testperson skall fånga en reaktionsstav (“vägen från stimuli till reaktion)


¤ kunna beskriva vad som bestämmer reaktionstiden när någon fångar en reaktionsstav


¤ Varför behöver det vi uppfattar som “verklighet” INTE NÖDVÄNDIGTVIS vara verklighet?


¤ sensory substitution: -Vad är? Ge tre konkreta exempel! Skall kunna förklara varför sensorisk substitution kan fungera!


¤ Ge exempel på metoder för att studera hjärnans uppbyggnad och funktion