Muskelfibrer:


(”Röda”) fibrer typ I:

 Röda p g a högt innehåll av myoblobin. Många mitokondrier per cell. Liten fiberdiameter. Energiutvinning sker aerobiskt (oxidation av kolhydrat/fettsyror) Dessa fibrer drar ihop sig långsamt och är inte särskilt starka, men de är mycket uthålliga. Används primärt i uthållighetsarbete typ ”långdistanslöpning”.(”vita”) fibrer typ 2b:

Vita p g a lågt innehåll av myoblobin. Färre mitokondrier per cell. Stor fiberdiameter. Eftersom de är tjocka och har stor tvärsnittsyta kan de utöva stor kraft. Energiutvinning sker anaerobiskt (glykolys). Bildar mjölksyra som restprodukt. Dessa fibrer drar ihop sig snabbt och de är starka, dock ej uthålliga! Muskler med ett högt innehåll av denna fibertyp används primärt i ”explosivt muskelarbete” typ ”styrkelyft”, ”sprint”, men även av ögats musklerFibrer, typ 2a: En blandning.

Dessa fibrer drar ihop sig ganska snabbt och är ganska starka, men också ganska uthålliga. De är röda eller ”skära” beroende av mängden myoglobin.


Myoglobin: https://sv.wikipedia.org/wiki/Myoglobin

http://themedicalbiochemistrypage.org/hemoglobin-myoglobin.php¤ Typen/förhållandet mellan olika fibertyper i en muskel hos en individ styrs av genetiska förutsättningar!

¤ En muskel kan innehålla 500000 fibrer och de är av blandade slag!

¤ Långvarig träning kan (nog) förändra fibrer av en viss typ till fibrer av en annan typ. (exempelvis typ 1 → 2 vid sprintträning)