Lektion 10 nov 2020:


¤ klassifikation av bakterier: https://www.youtube.com/watch?v=8IJRzcPC9wg

a) bakteriers form

b) deras behov av syre: (växer de aerobt/anaerobt?)

c) Vilka näringskällor de kan använda sig av (bestäms genom odling

på olika sorters agarplattor)

d) cellväggens byggnad: (gram+ eller gram - )

e) rörelseförmåga, eller ej?

f) koloniernas utseende

g) förekomst av antikroppar i blodet

h) deras “genetiska kod” (vilket bestäms genom DNA-analys)


¤ Du skall veta VARFÖR klassificering av bakterier är så viktigt och HUR den går till!¤ Gramfärgning:

https://biomedicinskanalytiker.org/2013/12/11/gramfargning/    (på svenska, samt med tydlig instruktionsvideo)

https://www.youtube.com/watch?v=Jvo6IGKTvxA   (pedagogisk beskrivning av teorin!)


¤ Du skall kunna redogöra för skillnaden mellan Gram+/Gram- bakterier.

¤ Du skall kunna redogöra för hur gramfärgning går till, BÅDE praktiskt OCH teoretiskt! Du skall alltså kunna beskriva vad som sker innuti bakterierna under en Gram-färgning!