Matspjälkning, intro, 12 jan


¤ Lärdomar efter att ha rättat “bakterielab”


¤ nästa prov mån 8 mars kl 10 i aulan


¤ Varför “matspjälkning” ? (INTE “matsmältning”!)


¤ kolla målen (min hemsida). Tänk redan nu på provfrågan “Är m.skan herbivor eller carnivor? ARGUMENTERA för ditt svar!”


¤ -Vad sker i munnen? (s.110) observera spottkörtlarna!

https://docplayer.se/8205007-Fysiologi-1-fysiologi-handlar-om-hur-olika-celler-och-organ-fungerar-alltifran-encelliga-till-flercelliga-organismer.html (s.14) TA ett foto på dina egna tänder!


¤ Vad sker i svalget? (s.111) https://www.youtube.com/watch?v=mcmp9s2ra2c

https://www.youtube.com/watch?v=kUwmCdii-fU


¤ -Vad sker i matstrupen? (s.111)