Lektion 1 dec


rep från föregående lektion:


1) antikroppar: -Vad är? -Vad gör de? -Var finns de?

2) -Ge TRE EXEMPEL på hur man kan bli “immun”?

3) Jämför de tre metoderna för att bli immun med varandra. -Fördelar/nackdelar?

4) -Hur kan kroppen “minnas” ?Mer om narkolepsi/svininfluensan:


Daniela berättar om narkolepsi: https://www.svd.se/daniela-blev-sjuk-av-vaccinet--sa-lever-hon-idag

samma sak på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5PJQ0VjraEA


Hur lever de idag? https://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-blev-svar-sjuka-nar-sverige-massvaccinerade-sist-sa-mar-de-idag-1


historik: https://vaccin.me/2016/05/31/narkolepsiskadade-varnar-for-nya-vacciner-sa-har-ar-det-att-ha-narkolepsi/Influensaviruset/ Spanska sjukan: (Influensa: 19 min in på filmen – 43 min)

https://urplay.se/program/176831-ur-samtiden-mikroorganismer-vi-lever-med-pandemier-gar-det-att-skydda-sig#Se-program
vaccin mot SARS-COVID2: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2020/04/minst-ett-70-tal-mojliga-vacciner-mot-sars-cov-2-ar-nu-pa-gang/


    1. https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_vaccine


    1. DNA-/mRNA-vacciner. “DNA-vacciner är plasmider (runda extrakromosomala DNA-molekyler) med sekvenser som kodar för virusantigener, till exempel spike-proteinet. När DNA-vaccinet har givits produceras virusproteinerna av våra egna cellers proteinsyntes. mRNA-vacciner fun­gerar på samma vis, men börjar ett steg nedströms i proteinsyntesen. Teoretiskt härmar dessa vacciner sättet på vilket virusproteiner produceras och bearbetas vid en infektion. På detta vis ska B-celler samt både CD4-positiva och CD8-positiva T-celler aktiveras, det vill säga ge ett antikroppssvar och ett cytotoxiskt T-cellssvar.

Minst fem DNA-vacciner är under utveckling, inklusive ett på Karolinska institutet, där preklinisk testning snart ska påbörjas. Amerikanska Inovio, som tidigare utvecklat ett DNA-vaccin mot mers som testats i en fas 1-prövning, har nu snabbt producerat vaccinet INO-4800 på sin DNA-läkemedelsplattform och planerar att påbörja kliniska prövningar under april [12]. Även 10 mRNA-vacciner är under utveckling, till exempel vaccinet mRNA-1273 (Moderna, USA, i samarbete med amerikanska National Institutes of Health, NIH) [13]. 

En klar fördel med denna vaccintyp är att själva vaccinet kan designas och produceras mycket snabbt – Inovio påstår att deras INO-4800 var färdigdesignat 3 timmar efter att gensekvensen för sars-cov-2 pub­licerades den 11 januari.


vaccin mot influensa: https://www.pfizer.se/ny-rna-teknologi-kan-ge-oss-ratt-influensavaccin-varje-ar


BESTÄLL 100x objektiv!